Het elektrotechnisch inspectierapport als juridisch document

Elektrotechnische inspectierapporten worden juridisch steeds belangrijkere documenten. Dit onder meer door het terugtreden van de overheid. Maar bij rechtszaken na brand, ongevallen of gevolgschade door uitval van installaties, blijken de elektrotechnische rapporten aan alle kanten te rammelen. Dat is de ervaring van verschillende experts, die bij elektrotechnische geschillen worden ingeschakeld door rechters en advocaten. Volgens hen lopen gedupeerde opdrachtgevers in de elektrotechniek jaarlijks vele tonnen aan schadeclaims mis, doordat de inspectierapporten zo door de rechter van tafel geveegd kunnen worden. En dat terwijl de jongste normen op dit gebied al een stuk duidelijker zijn.

Integraal beheer, onderhoud, inspectie, certificatie en documentatie

NEN geeft daarom verschillende trainingen over inspecteren en rapporteren. De basis voor een sterk inspectierapport is een goed beheer van alle installatie- en inspectiegegevens, inclusief de rapportage van het herstel van de geconstateerde gebreken. Dat zegt directeur Hans Smit van LogicInspect. Ook hij kan sprekende voorbeelden van ‘rammelende inspectierapporten’ laten zien, met daarop de namen van bekende en gerenommeerde elektrotechnische bedrijven.

Daarom bouwt hij al jarenlang aan LogicInspect. In dit beheerprogramma in de ‘cloud’ kunnen alle installatie- en inspectiegegevens van gebouwen, fabrieken en infrastructurele werken online worden beheerd en actueel gehouden. Op basis daarvan kunnen ook goed sluitende inspectierapporten worden gegenereerd.

Lees het hele artikel op bladzijde 24 tot en met 30 in Mag 1010:

Bijlage: