E-onderhoud is een kwestie van goede communicatie

In het kader van veiligheid stelt de wet- en regelgeving een groot aantal inspecties aan verschillende E-installaties verplicht. Een goede zaak die echter gepaard gaat met véél formulieren, al dan niet digitaal, die door mensen worden ingevuld. Hans Smit van Lichtservice Nederland ondervond in zijn eigen bedrijf hiervan de nadelen en ontwikkelde als oplossing de SAAS (Software As A Service) ‘LogicInspect’. Een eenduidige communicatie tussen de werkgever en inspecteur staat centraal.

Auteur: Ing. M. de Wit – Blok

Inspecteren betekent het verzamelen van (veel) verschillende data behorende bij een complete installatie of een deel daarvan. Bijvoorbeeld noodverlichting, brandblussers, verlichtingssystemen, enzovoorts. De efficiëntie en effectiviteit van een inspectie staat of valt met de bijbehorende checklist of vragenlijst. Wanneer de juiste vragen op de juiste manier worden gesteld, zal de inspecteur in staat zijn een waarheidsgetrouw en eenduidig antwoord te geven op basis waarvan uiteindelijk de juiste beslissingen zijn te nemen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud.

Onzin in = onzin

Uit De praktijk leert dat het bij veel bedrij-ven met deze checklists niet goed gesteld is. Door onduidelijke of onzinnige vragen zal de inspecteur even onzinnige antwoorden terugkoppelen waardoor mogelijk belangrijke punten over het hoofd worden gezien. Dit betekent niet alleen ontevreden klanten en veel uitzoekwerk, maar kan ook leiden tot gevaarlijke situaties wanneer systemen hierdoor niet het juiste onderhoud krijgen. Daarbij worden inspecties nog vaak gedaan met behulp van en regelgeving een groot aantal inspecties aan verschillende E-installaties verplicht. Een goede zaak die echter gepaard gaat met véél formulieren, al dan niet digitaal, die door mensen worden ingevuld. Hans Smit van Lichtservice Nederland ondervond in zijn eigen bedrijf hiervan de nadelen en ontwikkelde als oplossing de SAAS (Software As A Service) ‘LogicInspect’. Een eenduidige communicatie tussen de werkgever en inspecteur staat centraal. Inspecteren betekent het verzamelen van (veel) verschillende data behorende bij een complete installatie of een deel daarvan. Bijvoorbeeld noodverlichting, brandblussers, verlichtingssystemen, enzovoorts. De efficiëntie en effectiviteit van een inspectie staat of valt met de bijbehorende checklist of vragenlijst. Wanneer de juiste vragen op de juiste manier worden gesteld, zal de inspecteur in staat zijn een waarheidsgetrouw en eenduidig antwoord te geven op basis waarvan uiteindelijk de juiste beslissingen zijn te nemen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud.

Hans Smit

Eigenaar van Lichtservice Nederland, ondervond de problematiek in zijn eigen bedrijf waar hij lichtonder- houd uitvoert. “De irritatie begon bij mij vooral omdat je bij lichtonderhoud te maken hebt met veel bestellingen van uiteenlopende lampen. Een foutieve notatie van het typenummer leidt tot verkeerde bestellingen, veel uit- zoekwerk, weinig mogelijkheden voor een goede rapportage.

Bekijk bijgaande pdf. Het betreft het artikel van auteur De Wit-Blok in het magazine Elektropraktijk.

Bijlage: