Blogs

Praktijkcursussen en studiemiddagen 2016

ETAP heeft voor haar relaties vier praktijkcursussen/studiemiddagen (nood)verlichting samengesteld. Deze worden gegeven in kleine groepen en zijn bestemd voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen, bouwen en beheren van een gebouw, zoals opdrachtgevers, architecten, adviesbureaus, projectontwikkelaars en installateurs. Deelname is gratis.

Etap nodigt u uit om deel te nemen aan een of meerdere praktijkcursussen of studiemiddagen die in het ETAP Lichtpaviljoen in Malle gehouden worden.

Ruimte en Licht

Ruimte en Licht is een gratis vakbeurs met discussietafels. Het eendaagse evenement is voor professionals die werkzaam zijn in het vakgebied openbare verlichting: beleidsmakers, beheerders, diensthoofden, projectmanagers, aannemers, wegbeheerders, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, lichtarchitecten en -ontwerpers, woningcorporaties, facilitair managers, vastgoed- en projectontwikkelaars.

Daglicht & kunstlicht

Wat voor daglicht geldt, geldt in grote lijnen ook voor kunstlicht. Lichtniveaus, spectrale verdeling, lichtkleur en kleurtemperatuur, luminantieverschillen, licht- en verblindingshinder, welbevinden en performance verbetering, maar ook gezondheids- en materiaalschade, brand- en valgevaar zijn aspecten waar rekening mee moet worden gehouden, als we kunstlicht toepassen. Kunstlicht als vriend zien we primair als verlenging van het daglicht. Hierdoor kunnen we, in de jaargetijden met korter daglicht, langer werken en bezig zijn met de zaken des levens.

E-onderhoud is een kwestie van goede communicatie

In het kader van veiligheid stelt de wet- en regelgeving een groot aantal inspecties aan verschillende E-installaties verplicht. Een goede zaak die echter gepaard gaat met véél formulieren, al dan niet digitaal, die door mensen worden ingevuld. Hans Smit van Lichtservice Nederland ondervond in zijn eigen bedrijf hiervan de nadelen en ontwikkelde als oplossing de SAAS (Software As A Service) ‘LogicInspect’. Een eenduidige communicatie tussen de werkgever en inspecteur staat centraal.

Echt luisteren naar klanten geen marketingverzinsel

In 2016 zullen er niet alleen blogs van Hans Smit zelf gepubliceerd worden, maar ook blogs van schrijvers uit het netwerk van Hans Smit. Vandaag aan het woord Henk Vaars, die overigens op ‘eigen titel’ schrijft zoals dat heet.

Marion Debruyne, 297 blz.

Uitgeverij LannooCampus

Eindelijk een compleet boek over hongerige, jonge honden en dikke, verzadigde katten, schrijft Henk Vaars in een recensie van het boek “Customer Innovation” van Marion Debruyne.

7.300 duurzame LED-lampen

Amsterdam installeert dit jaar 7.300 duurzame LED-lampen in zijn straatlantaarns. In tien jaar tijd moet een CO2-reductie van 45 procent mogelijk zijn, maar dat kost miljoenen.

Brief naar de gemeenteraad

Het Parool schrijft dat wethouder Pieter Litjens van verkeer daarover een brief naar de gemeenteraad heeft gestuurd. 80 procent van de straatverlichting in Amsterdam zou geschikt zijn om uiteindelijk te vervangen door duurzame LED-verlichting. Eerder ging de gemeente uit van 60 procent.

Amsterdam Light Festival

Kunstlicht

Waarom hebben we kunstlicht nodig? Het verstrekken van licht door andere bronnen dan de zon is niet nieuw. Al 70.000 jaar geleden gebruikten we al brandende olie als lichtbron. Het lontje werd pas in de late 18e eeuw aanzienlijk verbeterd. De Romeinen produceerde de eerste kaars met een lont. Gasverlichting was gebruikelijk in de 19e eeuw, in eerste instantie voor straatverlichting. Grote openbare gebouwen zoals overheidsgebouwen volgden. Bijna elke grote stad in Groot-Brittannië had een gasnetwerk ten behoeve van verlichting.

Intelligente verlichting

De intelligente verlichtingsniche van de verlichtingsindustrie groeit in een zeer snel tempo. De slimme verlichting markt zal naar 8 miljard dollar doorgroeien in 2020. Smart verlichting is een systeem van armaturen en elektronische besturingssystemen. Het is ontwikkeld om energiebesparingen te versnellen. Uiteindelijk willen we  een intelligent verlichtingsecosysteem. Intelligente verlichting is geavanceerde technologie gebruik maakt van controlesystemen om licht te controleren op basis van verschillende parameters.

Het elektrotechnisch inspectierapport als juridisch document

Elektrotechnische inspectierapporten worden juridisch steeds belangrijkere documenten. Dit onder meer door het terugtreden van de overheid. Maar bij rechtszaken na brand, ongevallen of gevolgschade door uitval van installaties, blijken de elektrotechnische rapporten aan alle kanten te rammelen. Dat is de ervaring van verschillende experts, die bij elektrotechnische geschillen worden ingeschakeld door rechters en advocaten.

Noodverlichtingspictogrammen per 1 januari 2016

De toonaangevende Nederlandse fabrikanten van noodverlichting hebben besloten de oude pictogrammen conform NEN 6088 per 1 januari 2016 definitief uit hun assortiment te halen. Hiermee willen de leden van de branchevereniging NVFN de overgang naar de nieuwe pictogramnorm NEN-EN-ISO 7010 bevorderen. Neem contact met ons op voor meer informatie over wat dit precies voor uw bedrijf betekent.

Abonneren op RSS-blogs